Nieuws & Activiteiten  |  Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie

In november 2021 namen wij deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie van de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit. Begin december werden de laatste interviews bij bewoners afgenomen. Naast bewoners vulden ook heel wat familieleden de bevraging in. Wij willen jullie – bewoners en familie – uitdrukkelijk bedanken om ons jullie mening te bezorgen! Ondertussen zijn de resultaten binnen en willen we graag een eerste sneak preview geven.
10 februari 2022

In de resultaten zien we dat bij bewoners 93% heel tevreden of tevreden is over het wonen en leven binnen de voorziening. Bij familie is 94% heel tevreden of tevreden. Deze scores liggen iets hoger dan de gemiddelde scores van alle voorzieningen. 
We zijn meer dan trots op deze resultaten! Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden slagen de medewerkers er in om de algemene tevredenheid bij jullie hoog te houden! 
Maar dit betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel, we gaan – samen met jullie – aan de slag om de tevredenheid nog te versterken. 
In de loop van de komende weken en maanden zullen we de resultaten verder met jullie en de medewerkers bespreken en kijken waar we het wonen en leven nog kunnen verbeteren. 

En daar gaan we samen voor!
De directie en het voltallige team van medewerkers