Nieuws & Activiteiten  |  De Babbelaar Mei 2023

De Babbelaar Mei 2023

Regina Coeli bestaat dit jaar zestig jaar en dat vieren we met een feestweekend op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni. U bent van harte uitgenodigd!
5 mei 2023

Dag bewoner, bezoeker, familie, naaste, vrijwilliger, collega!

Het is alweer even geleden dat we het over ‘TUBBE’ hadden ...
Het woord op zich is afkomstig van het Tubberödshus, een rusthuis op het eiland Tjörn ten westen van Zweden, waar het hele verhaal is begonnen. Doel is dat iedereen die er woont, werkt, leeft, dat voluit kan doen en gelukkig kan zijn. Bewoners en medewerkers werken er zij aan zij, geven hun mening en hebben invloed op het leven van alledag, zijn betrokken bij de dagdagelijkse taken en dragen op die manier bij aan de gezellige thuisomgeving die het woonzorgcentrum is.
Begin 2020 besliste ook woonzorgnetwerk SPIRIT (waar Regina Coeli deel van uitmaakt) met dat TUBBE-model aan de slag te gaan en de zes leidende principes maximaal waar te maken.

  1. Bevorder de autonomie en het gevoel van eigenwaarde van elke bewoner. Identificeer de capaciteiten en talenten van de bewoners en valoriseer ze. Maximaliseer de mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen over hun eigen leven en om zelf bepaalde taken uit te voeren.
  2. Betrek systematisch bewoners en medewerkers bij de beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven in het centrum. Sta open voor hun vragen, wensen en behoeften. 
  3. Creëer gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheden door personeel en bewoners waar mogelijk samen aan activiteiten te laten deelnemen (koken, onderhoud, recreatie, …).
  4. Bevorder de banden met de familie en met de lokale gemeenschap.
  5. Creëer draagvlak voor veranderingen en een gedeelde visie bij het personeel en bij de bewoners door een stapsgewijze aanpak en door open communicatie. 
  6. Maximaliseer de autonomie en de beslissingsruimte van het personeel door een coachende vorm van leidinggeven.

Bij de start in 2020 werden zowel bewoners als medewerkers hiertoe bevraagd. Diezelfde bevraging gebeurde in het najaar van 2022 opnieuw.
U als bewoner werd gevraagd indien u opnieuw mocht kiezen, of u dan opnieuw in dit huis zou komen wonen, of u hechte banden hebt met het personeel, of u op de één of andere manier bijdraagt aan het leven in dit huis en of er rekening wordt gehouden met uw vragen en suggesties.
Wat opviel bij de meting in 2020 was dat de gemiddelde score over de vijf vragen heen hoog was: 4.3/ 5 (of 86 op 100). Bij de laatste bevraging is het gemiddelde een klein beetje gedaald: 4.2/5 (of 84%) maar gelukkig nog steeds hoog! Het houdt ons in alle geval wakker om te blijven zoeken naar waar we u nog meer een stem kunnen geven, hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het hier goed leven is.
Medewerkers scoren bij de laatste bevraging iets hoger dan in 2020 (3.64/5 t.o.v. 3.46/5). Hun werd gevraagd of ze momenteel invloed hadden op de beslissingen in het woonzorgcentrum, de indruk hebben goede relaties te hebben met de bewoners, bewoners zelf activiteiten kunnen uitwerken en/of leiden, zich gerespecteerd voelen op de afdeling waar ze werken en op de afdeling samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
Ook hier gaan we niet op onze lauweren rusten. Het blijft het allerbelangrijkste doel dat Regina Coeli een plek is waar iedereen zich gelukkig kan voelen.
De resultaten van de bevraging maar ook het opnieuw ter hand nemen van
dat TUBBE-model hebben mij alvast wakker geschud: er is nog werk aan de
winkel! Gelukkig moeten we dat niet alleen doen: Regina Coeli staat voor meer dan honderd bewoners en bezoekers, evenveel enthousiaste medewerkers, evenveel vrijwilligers en nog veel meer naasten en sympathisanten. Ik denk dat ik er het vorige voorwoord ook mee afsloot: samen sterk! Enne ... we drinken er samen een op tijdens ons feestweekend eind juni?
Warme groet, Els