Nieuws & Activiteiten  |  De Babbelaar September 2023

De Babbelaar September 2023

Donderdag 21 september 2023 is het Wereld Alzheimer Dag, met als thema ‘samen aan tafel'. Op deze dag vragen we extra aandacht voor dementie. In Regina Coeli zullen we in september via woord en beeld dementie in de kijker zetten. Vanaf één september start het woonleefteam samen met vrijwilligers met de opmaak van een collage vol gedichten en veelzeggende beelden over dementie.
5 september 2023

Dag beste lezer van onze huiskrant,

Hoe fijn is het dit voorwoord te kunnen schrijven in een verlofperiode ...

Vergaderingen zijn stilgevallen (of toch de meeste), de school-stress is in vele huishoudens voor een groot stuk verdwenen, we kunnen genieten van mooie televisiebeelden uit de ronde van Frankrijk, het gras en de bloemen staan mooi groen (dank u regen) en ze voorspellen zon!!! Heerlijk toch .

Wanneer u dit voorwoord leest, zal september al zijn begonnen. De start van een ‘nieuw werkjaar’. En hoewel er heel wat op het programma staat, licht ik er graag twee acties uit ...

  • Op 21 september is het Wereld Alzheimer dag. Wereldwijd staat dementie die dag in de schijnwerpers met de bedoeling overheden en beleidsbepalers te alarmeren en aan te zetten tot actie! 

Ook in Regina Coeli willen we stilstaan bij de ziekte (en de gevolgen ervan) door her en der in huis beelden, liederen, gedichten, ... tentoon te stellen die doen denken aan dementie, die raken en ontroeren.

Dat kunnen we niet alleen: stuur je jouw beeld, lied, gedicht, ... naar ons door: Nancy.Spegelaere@wznspirit.be? We nemen het graag mee in de collage.

  • Brugge is gaststad voor de Warmste week eind december. Die richt zich dit jaar op kinderen en jongeren die het niet makkelijk hebben. Op hun site lezen we: “Niet iedereen heeft het geluk om op te groeien zonder zorgen. Daarom zal de Warmste Week dit jaar vlammen voor een veilige plek voor ieder kind en elke jongere.”

Vanuit Regina Coeli willen we ons steentje bijdragen en iets schenken aan één van de geselecteerde goede doelen. Misschien kunnen we sjaals breien en die afgeven aan de kinderen, of ... We denken er nog even over na. 

Heb jij een tof idee? Graag delen!!! Mail gerust ook naar Nancy. Een geëngageerd Regina Coeli, da’s waar we graag voor gaan.

We kijken uit naar jullie reacties en ondertussen ... wens ik u naar goede gewoonte graag veel leesplezier met deze nieuwe Babbelaar!

Hartelijke groetjes,

Els.