Nieuws & Activiteiten  |  Het nieuwbouwproject van woonzorgcentrum Regina Coeli

Het nieuwbouwproject van woonzorgcentrum Regina Coeli

Op de plaats waar nu het verlaten oud rusthuis staat, ook wel het oud zonnehuis genoemd, palend aan het kerkhof, wordt een nieuwbouw gepland.
30 oktober 2020

Op de plaats waar nu het verlaten oud rusthuis staat, ook wel het oud zonnehuis genoemd, palend aan het kerkhof, wordt een nieuwbouw gepland.

Deel 1: dagcentrum

Het nieuwbouwproject bestaat uit twee delen. Een eerste deel is een dagcentrum met een dagelijkse capaciteit voor 10 bezoekers met jongdementie. Deze nieuwbouw zal de priesterwoning van Sint Willibrord vervangen waar het dagcentrum momenteel gehuisvest is.

Deel 2: co-housing project

Een tweede deel van de nieuwbouw is een co-housing project waar ouderen samen wonen met mensen met een lichte mentale beperking. Het is de bedoeling om mensen met deze verschillende achtergrond te laten samen wonen en leven in een huiselijke sfeer, ingebed in een buurt. Vanuit hun eigen mogelijkheden ondersteunen de bewoners elkaar. Dit co-housing project kreeg de werktitel ‘Spatie’ mee.

We wensen de bouwwerken in het voorjaar van 2021 aan te vatten, om de nieuwe gebouwen hopelijk in het najaar van 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Check regelmatig onze facebookpagina voor de laatste update van onze nieuwsbrieven en bezoekersregeling.