Een gastvrij en warm huis, ook voor mensen met jongdementie

Het Woonzorgcentrum Regina Coeli voorziet een breed aanbod aan zorg, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio Brugge: een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, assistentiewoningen en een centrum voor dagverzorging, voor jonge mensen met dementie.

Woonzorgcentrum Regina Coeli is gelegen in Brugge St-Andries en is een open huis voor bewoners, familie en bezoekers. Het is een plek waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. We willen er vooral een woon- en leefomgeving creëren die de thuissituatie zo goed mogelijk benadert zodat iedereen zich thuis kan voelen. Woonzorgcentrum Regina Coeli is daarnaast gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie; we beschikken over een kleinschalige residentiële woonvorm voor mensen met jongdementie én een dagcentrum dat specifiek gericht is op mensen met jongdementie.

Over Regina Coeli

WOONZORGCENTRUM

Kleinschalig genormaliseerd wonen en leven

In totaal kunnen 87 mensen permanent in ons woonzorgcentrum wonen, verspreid over verschillende wooneenheden en ingericht volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen. Onze kamers worden gereserveerd voor ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen omwille van een fysieke of mentale zorgvraag. Koppels met een zorgvraag kunnen in ons speciaal woonaanbod een thuis vinden. Mensen met dementie, ook mensen met jongdementie zijn van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum

Centrum voor kortverblijf

DAGVERZORGING

Dagelijkse zorg met een liefdevol hart

Rozemarijn is een kleinschalig centrum voor dagverzorging voor mensen met jongdementie (dit voor een leeftijd jonger dan 65 jaar). In het dagcentrum kunnen mensen met jondementie terecht voor een zinvolle dagbesteding en opvang, aangepast aan hun leeftijd en problematiek.

Het Heidehuis, een dagcentrum voor palliatieve zorg, biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve personen. De erkenning van Heidehuis zit vervat binnen onze vzw. Hierdoor kon het dagcentrum blijven rekening op een structurele subsidie van de overheid. De exploitatie gebeurt door het palliatief netwerk Heidehuis.

Centrum voor dagverzorging

128
Medewerkers
115
Vrijwilligers
74
Stagiair(e)s

ASSISTENTIEWONINGEN

Zelfstandig wonen in een veilige en sociale omgeving

De assistentiewoningen Residentie Betferkerke staan fysiek in verbinding met het woonzorgcentrum Regina Coeli. Het gebouw telt 23 flats en biedt plaats aan ouderen die nog voldoende zelfstandig en zelfredzaam zijn. We willen niet enkel aandacht hebben voor de autonomie van de bewoner, maar willen ook ruimte creëren voor activiteiten en ontmoeting.

Assistentiewoningen

Nieuws

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie Regina Coeli - Update oktober 2022
In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, familiebijeenkomsten, huiskranten en/of nieuwsbrieven.
03 oktober 2022

Werken en leren

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie voor zorg. Ook stagiairs en jobstudenten zijn van harte welkom. Het Woonzorgcentrum Regina Coeli wil ervoor zorgen dat ouderen kwaliteitsvol kunnen wonen en leven, op een plek waar ze zich thuis en veilig voelen. Samen met een team van toffe collega’s in een aangename omgeving bouwen wij dagelijks aan de toekomst.

Werken en leren

Vrijwilligersinzet een WWW

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze werking. Voor ons staat het WWW-principe voorop: vrijwiligerswerk moet een 'Win' zijn voor de bewoner, een 'Win' voor de vrijwilliger en een 'Win' voor de organisatie.

Indien u geïnteresseerd bent, zoeken we met u naar de meest passende inzet in functie van uw vraag en talenten.

Vrijwilligersinzet

Ik kies voor een woonzorgcentrum waar ze me de zorgen kunnen bieden die ik nodig heb. Deze stap is voor mij, maar ook voor mijn kinderen bijzonder groot. Toch dwing ik mezelf om mijn situatie aan de positieve kant te zien.
Bewoner, Woonzorgcentrum