Vacatures

Spontane sollicitatie

Woonzorgcentrum Regina Coeli is gelegen in St-Andries, Brugge. We zijn een open huis voor bewoners, familie en bezoekers. Het is een plek waar warme zorg centraal staat. We willen een woon- en leefomgeving creëren die de thuissituatie zo goed mogelijk benadert opdat iedereen zich echt thuis kan voelen.  Woonzorgcentrum Regina Coeli is daarnaast gespecialiseerd in de zorg voor mensen met jongdementie. Zo beschikken we over een kleinschalige residentiële woonvorm en een dagcentrum dat specifiek op deze doelgroep is gericht. Indien u op vandaag nog niet beschikt over vermeld diploma of getuigschrift, doch u heeft de interesse en motivatie om deze kwalificaties te behalen, neem dan zeker contact met ons op. Wij kunnen u begeleiden en bijstaan bij uw keuze voor een zorgberoep. Voel je je aangesproken en wil je graag bij ons komen werken, neem dan vrijblijvend contact met ons op Je kan een sollicitatiebrief met C.V. richten aan mevrouw Els Vandecasteele, campusdirecteur, bij voorkeur via e-mail: els.vandecasteele@wznspirit.be

Spontane sollicitatie M/V/X
Meer info