Aanbod  |  Woonzorgcentrum  |  Algemeen

Woonzorgcentrum

In totaal kunnen 87 mensen permanent in ons woonzorgcentrum wonen, verspreid over verschillende wooneenheden. Als woonzorgcentrum bieden wij een woonomgeving aan waar bewoners zich thuis kunnen voelen en zichzelf mogen zijn. We hanteren het principe van kleinschalig genormaliseerd wonen en zetten in op het organiseren van leefgroep activiteiten.

Inrichten naar eigen wens

Elke kamer of zorgflat kan naar eigen wens ingericht worden. Wij voorzien standaard in een hoog-laag bed. Het ander meubilair kan u van thuis meebrengen, zodat u uw kamer naar eigen smaak kan inrichten.