Over Regina Coeli

Het Woonzorgcentrum Regina Coeli voorziet in Brugge en omstreken in een breed aanbod aan zorg met een specialisatie in de begeleiding voor mensen met jongdementie en dit in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. 

Het woonzorgcentrum maakt deel uit van de vzw Woonzorgnetwerk Spirit. Dit woonzorgnetwerk is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi)-residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen, aan hun familie, en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt.  Ultieme ambitie daarbij is maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen. 

Waarden

Respect
 • We zijn allen unieke wezens en verschillen van elkaar in uiterlijke kenmerken en meningen.
 • Respect voor deze verschillen is een basishouding in onze huizen.
In dialoog
 • Maximale regie over het eigen leven waarborgen is ons ultieme streefdoel.
 • Waar mensen samen wonen en werken houden we rekening met elkaars wensen en mogelijkheden.
 • Over eventuele beperkingen gaan we in dialoog en zoeken we naar haalbare en bevredigende oplossingen voor de betrokken partijen.
Familiaal
 • Wonen, begeleiding en zorg komen best tot hun recht in een huiselijk gegeven.
 • Hier zijn mensen op elkaar betrokken en tel je mee als individu.
 • Vriendelijkheid en solidariteit staan centraal in onze organisaties.
Innovatief
 • We blijven alert voor de (snel) veranderende wereld rondom ons.
 • We ontwikkelen en ondersteunen het vermogen om op een creatieve wijze snel in te spelen op wijzigende omstandigheden.
 • We tonen verantwoord ondernemerschap.

Onze troeven

Waardigheid in dialoog

Woonzorgcentrum Regina Coeli is een huis waar waardigheid in wonen en zorg centraal staat. Respect voor de andere, maar ook zelfrespect vormen de basis van waardigheid en kunnen enkel in dialoog nagestreefd worden.

Dementievriendelijk huis

Meer dan 70% van onze bewoners wordt in mindere of meerdere mate geconfronteerd met dementie. Relatie en veiligheid, welzijn, troost en bemoediging, versterken van het eigenwaardegevoel, zinvol bezig zijn en erbij horen zijn de bouwstenen van onze persoonsversterkende benadering.

Warme zorg op maat tot het einde toe

Mensen komen naar het woonzorgcentrum wonen. Het is meestal de plaats waar hun leven voltooid wordt. In een vroegtijdige zorgplanning bespreken we met de bewoner wat zijn wensen en verwachtingen hieromtrent zijn. Waar nodig zetten we sterk in op een palliatief beleid waarin we steeds in gesprek gaan met alle betrokkenen om ook in de laatste levensfase de best mogelijke zorg op maat te kunnen geven.

Zorgnetwerk jongdementie

Samen met andere organisaties uit de regio hebben we een zorgnetwerk opgezet voor mensen met jongdementie en hun naasten. Het is de bedoeling mensen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen vanaf het ‘niet pluis gevoel’, over de diagnosestelling, het verwerkingsproces tot een gepaste zorg- en begeleiding.

Lees meer op de website van jongdementie Noord-West-Vlaanderen.

Onze partners

 • Zorgnet-Icuro
 • Eerstelijnszone ‘Brugge op één lijn’
 • Expertisecentrum dementie Foton
 • Vlaams expertisecentrum dementie 
 • Palliatief netwerk Heidehuis
 • Vriendengroep personen met jongdementie ‘De Puzzel’
 • Buddywerking jongdementie ‘KoMée’
 • AZ Sint Lucas
 • AV Sint-Jan Brugge-Oostende AV