Zorgflats voor paren met een zorgbehoefte

We hebben een speciaal woonaanbod voor paren met een zorgvraag: 8 ruime zorgflats van meer dan 50 m² geven u de mogelijkheid om ook in deze fase van uw leven als koppel samen te blijven wonen. U kan er als koppel voor kiezen om al dan niet deel te nemen aan de groepsactiviteiten en gemeenschappelijke maaltijden van de wooneenheid.

Maretak kleinschalige woonvorm voor senioren met dementie

In de wooneenheid Maretak kunnen 8 senioren met dementie permanent samen wonen en begeleid worden. Hier ligt het accent op huiselijk samen wonen in een kleine wooneenheid, met de mogelijkheid om uw eigen accenten te kunnen blijven leggen.

De Rozelaar woonvorm met een bijzondere erkenning jongdementie

De Rozelaar is een kleine woonvorm, waar 14 personen met jongdementie permanent kunnen samen wonen en opgevangen worden. Voor 12 van de 14 verblijfseenheden hebben we een bijzondere erkenning voor opvang van mensen met jongdementie. Het accent ligt op huiselijkheid met specifieke aandacht en aangepaste activiteiten en ondersteuning voor mensen met jongdementie. Medewerkers hebben professionele ervaring en scholing in de zorg en begeleiding van deze doelgroep.

Eenpersoonskamers

In het woonzorgcentrum Regina Coeli beschikken we over 49 éénpersoonskamers, verspreid over twee wooneenheden met op elke verdieping een gemeenschappelijke leefruimte. Deze kamers worden voorbehouden voor mensen met een ernstige zorgnood, voor wie thuis of in een assistentiewoning wonen niet meer haalbaar is.