Centrum voor dagverzorging Rozemarijn

Het centrum voor dagverzorging Rozemarijn is een kleinschalig dagcentrum voor mensen met jongdementie en is geopend op weekdagen. We bieden onze bezoekers een zinvolle dagbesteding en opvang aan, aangepast aan hun leeftijd en problematiek. 

We vertrekken vanuit ‘normale’ huiselijke activiteiten zoals koken, winkelen, klussen, wandelen, enz. Het levensverhaal gaat hier verder, ook al werd de diagnose “jongdementie” gesteld.

Eenmaal de zorgvraag te groot wordt en zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, kan de bezoeker met voorrang opgenomen worden in wooneenheid de “Rozelaar” van het woonzorgcentrum.

Palliatief dagcentrum Heidehuis

Het palliatief dagcentrum Heidehuis biedt aan palliatieve personen opvang en verzorging. Het dagcentrum maakt het voor mensen die in hun laatste levensfase zijn,  mogelijk om langer thuis te blijven. De erkenning van het palliatief centrum voor dagverzorging Heidehuis zit vervat binnen onze vzw. Hierdoor kon het centrum voor dagverzorging blijven rekening op een structurele subsidie van de overheid. De exploitatie gebeurt door het palliatief netwerk Heidehuis.