Inspraak

Woonraden

We willen graag maximale regie over het eigen leven geven aan de bewoners. Dat staat in onze missie. Dat is waar we met Woonzorgnetwerk Spirit willen voor gaan. 

De medewerkers doen dagelijks hun uiterste best om in te spelen op wat voor de bewoner als individu belangrijk is. We organiseren hiertoe ook woonraden per afdeling waar het reilen en zeilen op de afdeling besproken wordt. Want waar mensen samen wonen, leven en werken beslissen we samen over de kleine en grote dingen van het leven.