Inspraak

Klacht

Hebt u een klacht? U kan dit altijd mondeling signaleren aan één van de medewerkers of rechtstreeks aan de klachtenbehandelaar. U kan uw klacht ook schriftelijk registreren via een formulier beschikbaar in het woonzorgcentrum. Of u kan er voor kiezen om onderstaand formulier in te vullen. De klachtenbehandelaar zal uw klacht opvolgen en onderzoeken en u informeren over de verdere afhandeling van uw klacht. 

De klachtenbehandelaar is Els Vandecasteele, campusdirecteur.

Indien u zich liever tot iemand buiten de campus wendt, kan u terecht bij de stafmedewerker kwaliteit, Anja Mylle op het nummer 050/30 34 99 of via e-mail anja.mylle@wznspirit.be.