Aanbod

In een groene oase van rust, pal in het centrum van Sint-Andries, biedt het woonzorgcentrum Regina Coeli een breed aanbod aan zorg voor ouderen en mensen met jongdementie: Een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, centrum voor dagverzorging, dagcentrum voor jongdementie en onze assistentiewoningen.

Ons doel is elke bewoner de regie over zijn of haar eigen leven, zo lang als mogelijk,  te laten behouden. Onze dienstverlening is gebaseerd op relatievorming en dialoog. We gaan in verbinding met de persoon die op onze diensten beroep doet en tasten in dialoog af wat zijn woon-, leef- en levensverwachtingen zijn. Respect voor ieders identiteit en een zinvolle daginvulling op maat zijn de basis van onze begeleiding en ondersteuning. Waar gewenst betrekken we zoveel als mogelijk het sociale netwerk van de zorgvrager. 

Wonen en leven

In Woonzorgcentrum Regina Coeli gaat het niet enkel om zorgen, wonen en het leven binnenshuis, ook aan het buitenleven en buurtgericht werken, hechten we veel belang. Genieten op het terras tijdens mooie dagen, een wandeling, muziek, tuinieren, een partijtje petanque, enz. Elke bewoner is anders waardoor elke daginvulling wordt aangepast volgens de wensen, verwachtingen, noden en behoeften.

Samen met familie en vrienden, vrijwilligers en medewerkers willen we ervoor zorgen dat elke bewoner zo optimaal als mogelijk zijn/haar leven verder kan uitbouwen. In een huiselijke sfeer en op een respectvolle manier moet elke bewoner zich thuis voelen tijdens elke activiteit. Aandacht voor het comfort en respect hebben voor de passiviteit van sommige bewoners. Kortom, de kwaliteit van leven staat centraal.

Van harte welkom bewoners, familie en vrienden

Het Woonzorgcentrum Regina Coeli is een open huis waar familie en vrienden steeds welkom zijn.  In onze de cafetaria kan u genieten van een hapje en een drankje, dit elke namiddag van maandag t.e.m. zondag van 14u00 tot 17u00. Onze De cafetaria is een ontmoetingsplaats voor bewoners, vrienden en familie, maar ook medewerkers.

Ontdek de activiteiten van woonzorgcentrum Regina Coeli