Kostprijs

De dagprijs voor dagcentrum Rozemarijn bedraagt:

  • 30,10€ per dag, inclusief maaltijd
  • 18,04€ per halve dag, inclusief maaltijd 
  • 12,05€ per halve dag, exclusief maaltijd 

U staat zelf in voor het vervoer van en naar het dagcentrum Rozemarijn. Als dit voor u niet mogelijk is zoeken we samen naar oplossingen. Ongeacht hoe u de verplaatsing maakt, wordt er een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten voorzien.