Kostprijs

De dagprijs voor dagcentrum Rozemarijn bedraagt:

  • €27,33 per dag, inclusief maaltijd
  • €16,39 per halve dag, inclusief maaltijd
  • €10,94 per halve dag, exclusief maaltijd

U staat zelf in voor het vervoer van en naar het dagcentrum Rozemarijn. Als dit voor u niet mogelijk is zoeken we samen naar oplossingen. Ongeacht hoe u de verplaatsing maakt, wordt er een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten voorzien.