Kostprijs

De dagprijs voor dagcentrum Rozemarijn bedraagt €25,49 per dag (inclusief maaltijd)

U staat zelf in voor het vervoer van en naar het dagcentrum Rozemarijn. Als dit voor u niet mogelijk is zoeken we samen naar oplossingen. Ongeacht hoe u de verplaatsing maakt, wordt er een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten voorzien.